خرید پایان نامه روانشناسی : ویژگی های اسباب بازی مناسب

ویژگی های اسباب بازی مناسب ویژگی های اسباب بازی مناسب عبارتند از : اسباب بازی باید همواره مناسب سن ، همخوان با علایق و درخور توانایی های ذهنی و رشدی کودک باشد نه آن قدر سخت و پیچیده که کودک از بازی با آن عاجز شود و نه آن قدر ادامه مطلب…

پایان نامه روانشناسی در مورد اصولی در مورد بازی و اسباب بازی

اصولی در مورد بازی و اسباب بازی به بازی و انتخاب اسباب بازی ، جنبه تحمیلی ندهیم . بازی برای کودک باید خوشایند باشد . خراب کردن اسباب بازی گاهی به منظور پی بردن به محتویات آن است ، به جای سرزنش کودک به دنبال علت آن باشیم . با ادامه مطلب…

منابع پایان نامه و مقاله در مورد   اسباب بازی

امروزه با توجه به پژوهش هایی که در مورد کودک و دورۀ کودکی و به ویژه سال های نخستین کودکی انجام گرفته است ، تا حد امکان پی برده ایم که کودک چگونه یاد می گیرد ؛ چه چیزی به یادگیری او کمک می کند ؛ رشد فکری اش چگونه ادامه مطلب…

پایان نامه روانشناسی : آزمون رشدی یکپارچگی بینایی – حرکتی بیری

آزمون رشدی یکپارچگی بینایی – حرکتی بیری این آزمون متشکل از ۲۴ تصویر هندسی است که در یک دفترچه از ساده به دشوار تنطیم شده اند . این تصاویر در ۸ صفحه به طریقی تنظیم شده اند که در هر صفحه ۳ شکل قرار می گیرد . زیر هر شکل ادامه مطلب…

پایان نامه روانشناسی با موضوع : تئوری حرکت آفرینی (موویژنی) : بارش

تئوری حرکت آفرینی (موویژنی) : بارش موویژنی به عنوان یک نظریه حرکتی است که به یادگیری مربوط می شود . و آن عبارت از مطالعه خاستگاه و توسعه الگوهای حرکت در انسان ، و رابطه این حرکات با کارآمدی انسان در امر یادگیری است.    مفهوم حرکت آفرینی بر پایۀ نگرشی ادامه مطلب…

پایان نامه روانشناسی : تئوری ادراکی – حرکتی کپارت

تئوری ادراکی – حرکتی کپارت کپارت معتقد است که کودکان نیازمند پیوندهای بسیاری در میان اطلاعات ادراکی و حرکتی هستند . او می گوید بسیاری از کودکان در سال های نخستین تحصیل این فرایند را به گونه ای مؤثر کامل نمی کنند ، بنابراین نمی توانند در حد ضرورت با ادامه مطلب…

پایان نامه روانشناسی با موضوع : علایم و نشانه های اختلال در مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی

علایم و نشانه های اختلال در مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی بی دقتی در مهارت های نوشتاری و یا ترسیم کردن ناتوانی در ماندن بر روی یک خط و یا مابین دوخط پاک کردن بیش از حد سازمان دهی ضعیف تشخیص ندادن اشتباهات وضعیت نامناسب بدن در هنگام نوشتن فشار ادامه مطلب…

فایل پایان نامه : مهارت های هماهنگی دیداری کودکان

مهارت های هماهنگی دیداری کودکان مهارت های هماهنگی دیداری یکی از سه مهارت در پردازش ادراک دیداری است . این توانایی به ما کمک می کند که اطلاعات را با اطلاعات دیگر حواسمان و یا با دیگر اطلاعات دیداری هماهنگ سازیم . هماهنگی دیداری – دیداری[۱] : این مهارت ممکن ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه روانشناسی در مورد ادراک دیداری کودک

ادراک دیداری کودک درصد بالایی از یادگیری در کودک از طریق کانال دیداری انجام می گیرد و چنانچه درک دیداری که بین سنین ۵/۳ تا ۵/۷ سالگی اتفاق می افتد ، تأخیر داشته باشد موجب به وجود آمدن بعضی از آسیب های شناختی خواهد شد و برای جبران رفتارهای ادراکی ادامه مطلب…

پایان نامه روانشناسی : مهارت حرکتی کودکان

مهارت حرکتی کودکان کودکان از زمان تولد بطور مرتب با محیط در تعامل می باشند . بهبود توانایی های ادراکی با حرکت امکان پذیر است . در واقع هر دو عامل به هم وابسته می باشند . به همین دلیل است که دو واژه حرکتی ، ادراکی همیشه با هم ادامه مطلب…