علمی : طراحی معماری پژوهشکده اخلاق حرفه ای در شهر تبریز با رویکردی به …

پرش به محتوای اصلیرفتن به نوار ابزار پیشخوان خانه Statistics Domains Messages ۱ Earn Earn Autopilot Revenues Report Request payment Google AdSense نوشته‌ها همهٔ نوشته‌ها افزودن نوشته دسته‌ها برچسب‌ها بگرد و جایگزین کن! تمام گشتن ها اضافه کردن رسانه کتابخانه افزودن برگه‌ها همهٔ برگه‌ها افزودن جدید دیدگاه‌ها ۲۰۲۰ دیدگاه در حالت رسیدگی ادامه مطلب…

بررسی تاثیر شبکه اجتماعی کلوب بر هویت اجتماعی کاربران- قسمت ۵۱

۱کاملا موافقم() ۲٫موافقم() ۳٫تاحدودی() ۴٫مخالفم() ۵٫کاملا مخالفم() در کلوب این آزادی را دارم که هرچه می خواهم باشم (نه آنچه که مجبورم به خاطر شرایط خانواده یا جامعه باشم) ؟۱٫کاملا موافقم() ۲٫موافقم() ۳٫تاحدودی() ۴٫مخالفم() ۵٫ کاملا مخالفم() بعضی رفتارها و گفتارهای من در کلوب با آنچه در جامعه (دنیای واقعی ادامه مطلب…

بررسی تاثیر شبکه اجتماعی کلوب بر هویت اجتماعی کاربران- قسمت ۴۹

۱٫خیلی زیاد() ۲٫ زیاد() ۳٫تاحدودی() ۴٫کم() ۵٫ اصلا دنیای واقعی با فضای مجازی قابل مقایسه نیست () تا چه اندازه در مورد مسائل مذهبی و اعتقادی (احادیث ،روایات ،اعیاد مذهبی و…)پست یا کامنت می گذارید ؟۱٫خیلی زیاد() ۲٫ زیاد() ۳٫تاحدودی() ۴٫کم() ۵٫ هیچوقت این کار را انجام نداده ام() تا ادامه مطلب…

بررسی تاثیر شبکه اجتماعی کلوب بر هویت اجتماعی کاربران- قسمت ۴۶

بین ۲تا۴ سال() بیشتر از ۴ سال() در روز تقریبا چند ساعت از کلوب استفاده می کنید؟کمتر از ۱ساعت() بین ۱تا ۲ساعت() بین ۲تا۴ساعت() بیشتراز ۴ساعت()تقریبا هر چند وقت وارد کلوب می شوید؟تقریبا یک بار در روز() چندبار در روز ()۱تا۲روز در هفته() ۳تا۵روز در هفته() شما تا چه اندازه اباور ادامه مطلب…

بررسی تاثیر شبکه اجتماعی کلوب بر هویت اجتماعی کاربران- قسمت ۴۰

-شبکه اجتماعی کلوب :در ایران شاید بتوان نخستین شبکه اجتماعی را که در فضای اینترنت شکل گرفت سایت اینترنتی کلوب دات کام دانست. این سایت با مدیریت محمد جواد شکوری مقدم ،در دی ماه ۱۳۸۳ به صورت کاملا خصوصی متولد شد و بر پایه نیازهای امروزی کاربران اینترنتی ایرانی (چون ادامه مطلب…

فایل – بررسی تاثیر شبکه اجتماعی کلوب بر هویت اجتماعی کاربران- قسمت ۳۸

بین مدت استفاده کاربران درکلوب و هویت شخصی ایشان رابطه وجود دارد.– فرضیه اصلیبین نوع شغل کاربران کلوب و هویت اجتماعی ایشان رابطه وجود دارد.فرضیه های فرعی– بین نوع شغل کاربران کلوب و هویت ملی ایشان رابطه وجود دارد.– بین نوع شغل کاربران کلوب و هویت قومی ایشان رابطه وجود ادامه مطلب…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تاثیر شبکه اجتماعی کلوب بر هویت اجتماعی کاربران- قسمت ۳۹

۳- فصل سوم۳-۱-روش تحقیق۳-۱- روش تحقیق:دستیابی به هدف های علمی یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت بگیرد و به عبارت دیگر، تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق، لذا روش های تحقیق به عنوان هدایت گر جستجوهای ادامه مطلب…

بررسی تاثیر شبکه اجتماعی کلوب بر هویت اجتماعی کاربران- قسمت ۳۷

فرد در جریان هویت یابی خود به طور عام موجودی صرفاً منفعل و پذیرنده نیست؛ بلکه به تفسیر هویت اجتماعی خویش می‌پردازد این تفسیر بریده بریده و منقطع نیست؛ بلکه از مقداری ثبات و استمرار برخوردار است. لذا بر این اساس می توان دو گونه هویت سنتی و بازتابی را ادامه مطلب…

بررسی تاثیر شبکه اجتماعی کلوب بر هویت اجتماعی کاربران- قسمت ۱۸

مقدمه:با ورود فناوری های مدرن مخصوصاً اینترنت و شبکه های اجتماعی، نوعی از روابط با عنوان ارتباطات مجازی شکل گرفته است. این نوع ارتباطات می تواند هویت و ابعاد مختلف آن را تحت تاثیر قرار دهد. و فضایی مناسب و دموکراتیک جهت بازنمود کردن هویت های گوناگون از جمله هویت های ادامه مطلب…

متن کامل – بررسی تاثیر شبکه اجتماعی کلوب بر هویت اجتماعی کاربران- قسمت ۴

دیدگاه کنش گرایان متقابل ۲-۲-۳٫جرج هربرت مید ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶ ۲-۲-۴٫چارلز هورتون کولی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶ ۲-۲-۵٫روزنبرگ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷ ۲-۲-۶٫آنتونی گیدنز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹ ۲-۲-۷٫پیربوردیو………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳ ۲-۲-۸٫ریچارد جنکینز ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴ دیدگاه های جدید هویت اجتماعی ۲-۲-۹٫تاجفل …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵ ۲-۲-۱۰٫پیتربورک …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۷