پایان نامه وامهای خوداشتغالی/:اعتبارات خرد و توسعه روستایی

اعتبارات خرد و توسعه روستایی مفهوم توسعه که به تدریج جایگزین مفاهیم دیگری مانندترقی، تکامل و رشد شده است، در ابتدا از علوم طبیعی استخراج […]

پایان نامه وامهای خوداشتغالی/:اعتبارات خرد و توسعه روستایی Read More

پایان نامه رهن دریایی//سابقه‌ی قانونگذاری رهن دریایی

سابقه‌ی قانونگذاری برای بررسی هرچه بهتر و آشنایی عمیق‌تر با قرارداد رهن دریایی لازم است در ابتدا سابقه‌ی قانونگذاری در این موضوع در مقررات داخلی […]

پایان نامه رهن دریایی//سابقه‌ی قانونگذاری رهن دریایی Read More

پایان نامه حقوق دریاها/:لایه‌های ارتباطی ایران و آیمو

سطوح و لایه‌های ارتباطی میان جمهوری اسلامی ایران و آیمو جمهوری اسلامی ایران یکی از پیشگامان عضویت در سازمان بین‌المللی دریانوردی می‌باشد که به‌عنوان اولین […]

پایان نامه حقوق دریاها/:لایه‌های ارتباطی ایران و آیمو Read More

پایان نامه توانمندسازی کارکنان:-مدل توانمندسازي رايلي

مدل توانمندسازي رايلي، بنتلي ولين رايلي، بنتلي ولين (2003) با اعتقاد به اهميّت توانمندسازي و نقش آن در مؤفقيّت، به جنبه‌هايي از توانمندسازي پرداخته‌اند كه […]

پایان نامه توانمندسازی کارکنان:-مدل توانمندسازي رايلي Read More