پایان نامه درباره احراز تقصیر:مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر

مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر در بیشتر نظام های حقوقی مسئولیت مبتنی بر تقصیر است: در حقوق فرانسه، سوئیس، ژاپن، استرالیا،مصر، سوریه، لبنان و کشور […]

پایان نامه درباره احراز تقصیر:مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر Read More

پایان نامه کنوانسیون زیست محیطی-دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه دریاچه ارومیه به عنوان «دومین دریاچه شور جهان»، «بزرگترین زیستگاه طبیعی آرتمیا»، «بیستمین دریاچه بزرگ جهان»، «بزرگترین دریاچه داخلی ایران» و «بزرگترین آبگیر […]

پایان نامه کنوانسیون زیست محیطی-دریاچه ارومیه Read More

پایان نامه درباره فرزندخواندگي:-عوامل فرزندخواندگی

عوامل فرزندخواندگی در ملل دیگر عواملی که موجب پذيرفتن ديگری به فرزندی ميشود دراجتماعات و اقوام مختلف، گوناگون است. برخی از اقوام بر اثر عقايد […]

پایان نامه درباره فرزندخواندگي:-عوامل فرزندخواندگی Read More

پایان نامه درباره پرونده های کیفری:بازنمایی رسانه ای جرم

در مقابل رسانه های گروهی نیز به مرور زمان دستخوش تغییراتی شده اند و از تحولات جامعه تاثیر پذیرفته اند. یکی از اساسی ترین تحولاتی […]

پایان نامه درباره پرونده های کیفری:بازنمایی رسانه ای جرم Read More

پایان نامه درباره حقوق متهم//حقوق شهروندی در قانون اساسی

حقوق شهروندی در قانون اساسی ایران مصوب1324 متمم قانون اساسی مطروحه مورخ 14 ذی القعده الحرام 1324: حقوق ملت ایران: اصل هشتم: اهالی مملکت ایران […]

پایان نامه درباره حقوق متهم//حقوق شهروندی در قانون اساسی Read More

پایان نامه کنوانسیون 1958 نیویورک،تفکیک شناسایی از رای داوری

برخی نیز شناسایی را یک وسیله ی دفاعی دانسته اند؛مواقعی که موضوعی در دادرسی داوری از دادگاه درخواست شود و عنوان شود که این یک […]

پایان نامه کنوانسیون 1958 نیویورک،تفکیک شناسایی از رای داوری Read More