بررسی تاثیر شبکه اجتماعی کلوب بر هویت اجتماعی کاربران- قسمت ۵۱

۱کاملا موافقم() ۲٫موافقم() ۳٫تاحدودی() ۴٫مخالفم() ۵٫کاملا مخالفم() در کلوب این آزادی را دارم که هرچه می خواهم باشم (نه آنچه که مجبورم به خاطر شرایط خانواده یا جامعه باشم) ؟۱٫کاملا موافقم() ۲٫موافقم() ۳٫تاحدودی() ۴٫مخالفم() ۵٫ کاملا مخالفم() بعضی رفتارها و گفتارهای من در کلوب با آنچه در جامعه (دنیای واقعی ادامه مطلب…

بررسی تاثیر شبکه اجتماعی کلوب بر هویت اجتماعی کاربران- قسمت ۱۸

مقدمه:با ورود فناوری های مدرن مخصوصاً اینترنت و شبکه های اجتماعی، نوعی از روابط با عنوان ارتباطات مجازی شکل گرفته است. این نوع ارتباطات می تواند هویت و ابعاد مختلف آن را تحت تاثیر قرار دهد. و فضایی مناسب و دموکراتیک جهت بازنمود کردن هویت های گوناگون از جمله هویت های ادامه مطلب…