بررسی عوامل موثر بر موفقیت نمایشگاه های بین المللی صادرات

­ای بر صنعت نمایشگاهی، شرکت نمایشگاه­های بین المللی،1383). حال این مسئله در ذهن ما به وجود می­آید که آیا نمایشگاه­ها می­توانند به عنوان یک ابزار بازاریابی موجبات توسعه صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی درآمدهای ارزی به صادرات نفتی را ایجاد کنند یا نه؟و چه عواملی بر موفقیت هر چه ادامه مطلب…

بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران۹۳- قسمت …

ü      کاهش هزینه های عقد قرارداد وپردازش اطلاعاتü      ایجاد مکانیسم کنترل۲-۹-۵ بازارهای مالی و تأثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادیدر سالهای اخیر، مطالعه مجددی در مورد رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی انجام شده است که این مطالعات بیشتر متوجه نظریه رشد درونزا بوده است. ادبیات موجود در ادامه مطلب…

بررسی مؤلفه‏های تکنولوژی در بهبود مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی کرمانشاه- قسمت ۳۰

پس از دفع اشغال دشمن، کار بازسازی آن آغاز شد و با به کارگیری نیروهای پتروشیمی آبادان کار بازسازی در سال ۱۳۶۴ به پایان رسید و مورد بهره‏برداری قرار گرفت.مواد اولیه مورد نیاز پازارگاد عمدتاً نمک است که از طریق دریاچه مهارلو شیراز و حوضچه‏های نمک بندر امام خمینی تأمین ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – بررسی مؤلفه‏های تکنولوژی در بهبود مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی کرمانشاه- قسمت ۱۱

۴) سازمان‏افزار: چهارچوب مورد نیاز برای فعالیت‏های تولید در سازمانی که تکنولوژی در آن جای گرفته است را افزار ارگانی یا سازمان‏افزار می‏نامند. سازمان‏افزار در برگیرنده مجموعه نظام‏های سازماندهی، مدیریت، شبکه‏سازی و بازاریابی مرتبط با انتقال، جذب، بهره‏برداری و توسعه تکنولوژی است (دیرمینا، ۱۳۸۲).سخت افزارانسان افزارتکنولوژیسازمان افزاراطلاعات افزارنمودار (۲-۱) عناصر ادامه مطلب…

بررسی مؤلفه‏های تکنولوژی در بهبود مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی کرمانشاه- قسمت ۲

۲- ۱ – ۱ مفهوم تکنولوژی………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۲- ۱ – ۲ اهمیت تکنولوژی……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۲ – ۱ – ۳ ویژگی‏های تکنولوژی…………………….. ………………………………………………………………………………………………۱۷۲ – ۱ – ۴ تفاوت علم و تکنولوژی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۸۲- ۱ – ۵ تعاریف توصیفی از اصطلاحات تکنولوژی…………………………………………………………………………………………. ۱۹۲ – ۱ – ۶ پیشینه تاریخی…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲۲- ۱ – ۷ تکنولوژی و جامعه……………………………………………………………………………………………………………………………۲۳۲- ۱ – ۸ ادامه مطلب…