بررسی روابط بین فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و سرمایه فکری

دنیای متغیر امروز ایجاب می­کند که سازمان­ها برای بقا به دنبال ابزاری نوین باشند. یکی از این ابزارهایی که می تواند سازمان­ها را در تامین این اهداف یاری کند، مدیریت دانش است. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان­ها کمک می­کند تا اطلاعات مهم را یافته، گزینش، ساماندهی و منتشر ادامه مطلب…

بررسی رابطه عوامل سازمانی با کارایی سیستم مدیریت دانش

امروزه سازمانها به دنبال روشهای مؤثر برای انتشار دانش سازمانی در میان سطوح نیروی انسانی خود  هستند. دانشی که در افراد به صورت درونی و تلویحی است اما بایستی محیط عملیاتی را به منظور توسعه واشتراک اطلاعات مدیریت کنند ومدیریت دانش را به عنوان بخشی از راهبرد سازمانی ضروری می ادامه مطلب…

تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری در آموزش وپرورش شهرستان کاشان

در جهان کنونی که دوره تحولات لجام گسیخته و به قول تافلر دوره جابجایی قدرت می باشد بحث مدیریت سرمایه فکری و داراییهای ناملموس سازمان ها بعد از موضوعات مهندسی مجدد  (دهه ، 80 ) و مدیریت کیفیت فراگیر (دهه، 90 ) به عنوان پدیده ای مهم، به صورت همه جانبه ای افق تحولات ادامه مطلب…

تبیین مزیت رقابتی پایدار برای بانک های استان گیلان در قالب یک …

ضریب t برای این مسیر ۶۴/۲ میباشد، بنابراین این فرضیه تأیید میگردد. یعنی کارآفرینی با قابلیتها رابطه دارد. با توجّه به تخمین استاندارد مدل، ضریب بتای استاندارد این مسیر ۳۹/۰ میباشد که بیانگر تأثیر مستقیم و مثبت کارآفرینی بر قابلیتها است. یعنی به ازای یک واحد افزایش در کارآفرینی، به ادامه مطلب…

تبیین مزیت رقابتی پایدار برای بانک های استان گیلان در قالب یک مدل …

  فرآیند فرصت تجاری را تعیین می کندمنابع را جمع آوری می کندبرای کالاها و خدمات بازاریابی می کندمحصولات را تولید می کندسازمان را به وجود می آوردبه دولت و جامعه واکنش نشان می دهد شکل (۲-۲۰) متغیرهای ایجاد شرکت نوپا (سلجوقی، ۱۳۸۹، ص ۴۹).۲-۳-۵) نظریه های فرهنگ کارآفرینیالف ) ادامه مطلب…

مقاله علمی با منبع : تبیین مزیت رقابتی پایدار برای بانک های استان گیلان در قالب یک مدل علّی- …

شناسایی و ارزیابی فرصت– قطعا شناسایی و ارزیابی فرصت ، با اهمیت ترین مرحله در فرآیند کارآفرینی است که خود نیز به دو قسمت مجزا قابل تفکیک است. در قسمت اول کارآفرین باید دقت و توجه کافی را داشته باشد تا بتواند فرصت ها را ببیند. نگاه به مشتری به او ادامه مطلب…

فایل – تبیین مزیت رقابتی پایدار برای بانک های استان گیلان در قالب یک مدل …

شکل( ۲ـ۱۶) مدل مفهومی شاخص سرمایه فکری ملی (رفیعی، ۱۳۹۰، ص ۲۷۰).سرمایه تجدید ، به دارایی فکری بالقوه و سرمایه گذاری هایی که در جهت ایجاد مزیت رقابتی بلند مدت انجام می گیرد ، اطلاق می گردد. سرمایه فرآیندی ، دانش ذخیره شده غیر انسانی در یک کشور است که ادامه مطلب…

مقاله علمی با منبع : رابطه بین یادگیری سازمانی و جو سازمانی با توانمند سازی کارکنان دانشگاه …

جدول شماره (۲-۴) ابعاد جو سازمانی………………………………………………………………………………………..۲۵جدول ۲-۵ .سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی…………………………………………………………………………….۲۷جدول ۲-۶٫ مقایسه فرهنگ سنتی با فرهنگ توانمندسازی…………………………………………………………۲۸جدول ۲-۷٫ تلفیق مدلهای توانمندسازی…………………………………………………………………………………..۴۴جدول ۳-۱٫ تطبیق سوالات پرسشنامه یادگیری سازمانی با مولفه های آن…………………………………..۱۱۰جدول۱-۴: توصیف جنسیت آزمودنی ها………………………………………………………………………………….۱۱۳جدول۲-۴: توصیف وضعیت تاهل آزمودنی ها………………………………………………………………………….۱۱۴جدول۳-۴: توصیف تحصیلات آزمودنی ها………………………………………………………………………………۱۱۵جدول۴-۴: توصیف سابقه کار آزمودنی ها………………………………………………………………………………۱۱۶جدول۴-۵: ادامه مطلب…

پژوهش – رابطه بین یادگیری سازمانی و جو سازمانی با توانمند سازی کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی تهران- …

یادگیری سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸یادگیری سازمانی؛ تعاریف و مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………….۱۸سیر تحول مفهوم یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………………………۲۲اهمیت یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳مزایای یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵بهبود عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۵بهبود خلاقیت و نوآوری در سازمان……………………………………………………………………………………………………………..۲۶حفظ مزیت رقابتی……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۷توسعه سازمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸توسعه مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸مفاهیم مرتبط با یادگیری سازمانی………………………………………………………………………………………………………………۲۹. سازمان یادگیرنده……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۹ویژگی سازمان یادگیرنده………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده……………………………………………………………………………………………..۳۴بخش دوم:جو سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………۳۷مفهوم جو سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷تعاریف جو سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۸نظریه ها ومطالعات در زمینه جو ادامه مطلب…

رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت ۱۵

به عقیده گرین لیف ، هدف اصلی سازمان ها خدمت رسانی به جامعه می باشد و برای هرچه بهتر انجام گرفتن این هدف ، رویکرد خدمتگزار به رهبری مورد نیاز می باشد.(قلی پور و همکاران ، ۱۳۸۸،۴)۲-۳-۸ مزایای رهبری خدمتگزار:اگرچه تحقیقات نشان داده است که رهبری خدمتگزار عمدتاً به جای توجه ادامه مطلب…