پژوهش – تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یادداری مهارت یک خم …

  در روند اجرای آزمون، هیچگونه اختلالی برای آزمودنی‌ها به وجود نمی‌آید. کلیه آزمودنی‌ها در صورت تمایل مختارند که هر زمان اراده کنند ، از ادامه آزمون انصراف داده و از تحقیق خارج شوند. کلیه اطلاعات شخصی شرکت کنندگان،به صورت امانت نزد محقق به امانت باقی خواهد ماند. تعاریف عملیاتی ادامه مطلب…

پژوهش دانشگاهی – تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و خودکارآمدی …

۱- interference effect۲- Einstein, Morris & Smithموضوعات با اهمیت تر را خیلی بیشتر از موضوعات کم اهمیت تر به یاد آوردند و آن هایی که یادداشت برداری نمی کردند به طور مساوی موضوعات با اهمیت و کم اهمیت را به یاد آوردند. این نتایج همچنین نشان داد که یادداشت برداری، ادامه مطلب…

فایل – تبیین مزیت رقابتی پایدار برای بانک های استان گیلان در قالب یک مدل …

شکل( ۲ـ۱۶) مدل مفهومی شاخص سرمایه فکری ملی (رفیعی، ۱۳۹۰، ص ۲۷۰).سرمایه تجدید ، به دارایی فکری بالقوه و سرمایه گذاری هایی که در جهت ایجاد مزیت رقابتی بلند مدت انجام می گیرد ، اطلاق می گردد. سرمایه فرآیندی ، دانش ذخیره شده غیر انسانی در یک کشور است که ادامه مطلب…

سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان در مدارس متوسطه شهرستان جلفا …

بی‌تردید تغییرات مثبت و ضروری در سازمان باعث رشد، موفقیت، بالندگی و شکوفایی سازمان می‌شود. یکی از مهم‌ترین مسائلی که امروزه سازمان‌ها به دلیل پیشرفت سریع جوامع با آن روبرو هستند، تغییرات سازمانی و همگام و همسو شدن با این پیشرفت‌هاست.در عصر حاضر سازمان‌ها به‌صورت فزاینده‌ای با محیط‌های پویا و ادامه مطلب…

مقاله – بررسی عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی …

اهمیت عملکرد به دلیل نقشی است که در بهبود و پیشرفت سازمان و نیز بهداشت و سلامت نیروی کار دارد . اکثر نظریه پردازان ، عملکرد سازمانی در تلاش برای پاسخ به چنین پرسش هایی به تبیین نظریه عملکرد و عوامل سازنده آن پرداخته اند زیرا رضایت شغلی نیز بخشی ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه ‌گری ظرفیت شناختی سرکوب …

حجازی الهه؛ فارسی نژاد، معصومه و عسگری، علی. (۱۳۸۶). سبکهای هویت و پیشرفت تحصیلی: نقش خودکارآمدی  تحصیلی. مجله روانشناسی، ۱۱، ۴، ۴۱۳-۳۹۴٫حکمتی‌نژاد، اقبال. (۱۳۸۰). بررسی تعامل جنسیت و خودکارآمدی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم راهنمایی. دانشگاه شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد.رحیمی، مهدی. (۱۳۹۱). پیش بینی فرایند تصمیم گیری توسط ادامه مطلب…

مقاله – نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه ‌گری ظرفیت شناختی سرکوب …

افراد دلبسته ایمن با پریشانی‌های خود بدون ترس از دست دادن کنترل یا غرق شدن در موقعیت برخورد می‌کنند. برای افرادی که نگاره‌های دلبستگی در دسترس و پاسخگو دارند، بیان هیجان‌های منفی معمولاً به حمایت‌های آرامش‌بخش و راهنمایی‌های مفید منجر می‌شود. بنابراین این افراد می‌آموزند که پریشانی‌ها می‌توانند به نحو ادامه مطلب…

منابع مقالات علمی : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان …

دامنه سنی ۱۴ تا ۱۸ سال ؛فقدان بیمارهای روان پریشی و عدم مصرف داروهای روانی از ملاک های مهم جهت ورود به این پژوهش بودند.معیارهای خروج از پژوهشملاک خروج از پژوهش حاضر عبارت بودند از :ابتلا به انواع اختلالات روانشناختی که از لحاظ بالینی قابل توجه باشد،سطح تحصیلات کمتر از ادامه مطلب…