منابع مقالات علمی : رابطه خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک- قسمت ۲۰

NAVt-1 = خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان دوره زمانی t-1۱-۱-۲-۷-۳ ) بازده هر فصلبرای محاسبه بازده برای هر فصل در صندوق از بازده متوسط استفاده میکنیم، برای این کار بعد از محاسبه بازدههای روزانه به طریق بالا، بازده متوسط بازدههای روزانه را برای هر فصل محاسبه میکنیم.TRi =(۱/n)TR = بازده ادامه مطلب…

رابطه خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک- قسمت ۲۰

NAVt-1 = خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان دوره زمانی t-1۱-۱-۲-۷-۳ ) بازده هر فصلبرای محاسبه بازده برای هر فصل در صندوق از بازده متوسط استفاده میکنیم، برای این کار بعد از محاسبه بازدههای روزانه به طریق بالا، بازده متوسط بازدههای روزانه را برای هر فصل محاسبه میکنیم.TRi =(۱/n)TR = بازده ادامه مطلب…

فایل – بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود- قسمت ۲۹

پایین ترین ۰٫۶۵ ۳٫۶۶ ۰٫۹۱- جدول(۱-۴) نشان می دهد که متغیر های تحقیق دارای چه ویژگی هایی هستند، سطر اول این جدول بیان می کند که تعداد کلیه داده ها برای تمامی متغیرهای مورد مطالعه برابر با۹۳ عدد در سال و بالغ بر ۳۷۲ عدد در سال می باشد و ادامه مطلب…

بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود- قسمت ۲۰

مقیاس اندازه گیری داده ها مقیاس نسبی است. مقیاس نسبی بالاترین و دقیق ترین سطح اندازه گیری را ارائه می دهد. این مقیاس علاوه بر دارا بودن کلیه خصوصیات مقیاس های دیگر، از صفر مطلق نیز برخوردار است.روش تحقیق به صورت استقرایی است که در آن مبانی نظری و پیشینه ادامه مطلب…

رابطه عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان بانک صادرات استان گیلان با توجه …

در این پژوهش از ابزار ماهوونی برای سنجش عملکرد کارکنان استفاده شد. این مقیاس از۱= بسیار پایین تا ۷= بسیار بالا متغیر است (Chong et al, 2012, p:165).پرسشنامه رضایت شغلی:برای سنجش این متغییر از ابزاری که توسط دی ور و ور بل، (۱۹۷۹ ) معرفی شده است استفاده می شود. این ادامه مطلب…