مقاله (پایان نامه) عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری

مبحث چهارم: عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری زمانی که شخص مرتکب جرمی می شود، تشریفات رسیدگی و صلاحیت دادگاه رسیدگی به آن […]

مقاله (پایان نامه) عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری Read More