دانلود پایان نامه ارشد درمورد صدور انقلاب، توسعه شهر، جهان خارج

میانه: رابطه شخصی با سوژه.
نمای کامل: روابط اجتماعی.
نمای دور: اهمیت زمینه، فاصله عمومی.
زاویه دوربین:
رو به پایین: چیرگی، قدرت، حاکمیت.
رو به بالا: ناتوانی، ضعف، کودکی.
همسطح چشم: برابری، همکنشی، همذات پنداری.
نوع عدسی:
زاویه باز: دراماتیک.
عادی: روزمرگی، زندگی عادی.
تله فتو: سرک کشیدن، کنجکاوی.
ترکیب بندی:
متقارن: دارای آرامش، حالت مذهبی.
نامتقارن: زندگی روزمره.
ایستا: آشتی، نبود تضاد.
پویا: آشفتگی، سردرگمی.
نورپردازی:
مایه روشن: خوشبختی، نیک انجامی.
مایه تیره: غم، اندوه، ناامیدی.
پرتضاد: تئاتری، دراماتیک.
کم تضاد: واقع گرایانه، مستند.
رنگ:
گرم: خوشبینی، شور، انگیزه، عشق.
سرد: بدبینی، آرامش، صلح، خرد.
سیاه و سفید: واقع گرایی، خبر، گذشته.
حرکت دوربین:
زوم به جلو: توجه، بررسی، اهمیت، کنش.
زوم به عقب: دوری، وداع، سفر.
چرخش: مرور، پیگیری.
7-3- نشانه های تصویری با رمزگان فرم
این نشانه ها عبارتند از :
* صحنه پردازی: محل فیلم برداری، پس زمینه و نظایر آن.
* صحنه آرایی: وسایل و آرایش صحنه، رنگ و تأثیر عاطفی آن.
* ارتباطات غیرکلامی: حالات چهره بازیگران، نوع حرکات آنان.
* لباس: رنگ لباس، روستایی و شهری بودن آن، رابطه با جایگاه اجتماعی فرد (همان)
در ادامه رساله با به کارگیری تحلیل نشانه شناختی مبتنی بر رمزهای سینمایی و نشانه های تصویری یا رمزگان فرم، به درک معانی درونی متون، در اینجا فیلم های رسول صدرعاملی، پرداخته و پس از آن در مرحله تبیین و تشریح رابطه این معانی را با گروه یا قشر اجتماعی که رسول صدرعاملی نماینده آن است توضیح داده خواهدشد. از آنجا که رسول صدرعاملی فیلمسازی برجسته است که آثارش دارای نوعی پیوستگی منطقی بوده و به او نقش هنرمند مولف داده شده در این تحقیق به آثار این فیلمساز پرداخته خواهدشد.
فصل چهارم : یافته های تحقیق
1-4- مقدمه
مسأله واقع گرایی در رابطه با سینما همیشه وجود داشته است چه به عنوان آرمانی زیبایی شناختی مطرح شده باشد و چه به مثابه موضوع اهانت و تحقیر. برخی مکاتب و اشخاص عمدتاً به تبع نوع نگاهی که به واقعیت و نحوه نشان دادن آن داشته اند، برای هنر و تا آنجا که به بحث این تحقیق مربوط است، بیشتر برای سینما، هدف یا رسالتی قائل شده اند. قائل شدن به هدف برای سینما به خودی خود، انسان را در مقابل این انتخاب قرار می دهد که رابطه ای منطقی بین سینما و واقعیت اجتماعی ایجاد کند. بدین منظور در این فصل برخی از آثار رسول صدرعاملی را در راستای اهداف کلی و جزئی که قبلاً اشاره شده و رابطه آن با سینما و واقعیت اجتماعی در 4 دوره زمانی بررسی خواهدشد.
همانطور که در بیان مسأله اهداف تحقیق اشاره شد تغییرات و تحولات اجتماعی براساس 4 دوره زمانی در آثار سینمایی رسول صدرعاملی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. قبل از شروع بحث لازم است، شاخص های مرتبط و همچنین مهم ترین شاخص های هر دوره اجتماعی به منزله آشنایی بیشتر با فضای اجتماعی آن دوره، به طور خلاصه در جدول شماره “2” تشریح شود.
جدول شماره (2)
ردیف
تحولات اجتماعی
شاخص های دوران
مهم ترین شاخص
1
دوره جنگ
دفاع از تمامیت ارضی کشور در برابر دشمن، جهاد در دو بعد فرهنگی و نظامی، ایثار و از خودگذشتی، آرمان گرایی انقلابی، ایدئولوژی صدور انقلاب، حفظ انقلاب و ارزشهای آن، گفتمان منفعت محور، اصلاح طلبی اقتصادی عملگرا. افزایش مهاجرت، ساده‌زیستی، اهمیت به حریم خانواده.
دفاع از تمامیت ارضی کشور در برابر دشمن، حفظ انقلاب و ارزش های آن
2
دوره سازندگی
پذیرش قطعنامه 598، خروج از انزوای سیاسی، همزیستی مسالمت آمیز، بازسازی اقتصادی، محاسبه گری و عقلانیت ابزاری در سیاست خارجی، واقع گرایی، تشویق به سرمایه گذاری خارجی، گسترش مناسبات بین المللی، خصوصی سازی اقتصادی، سعی بر خروج از فضای خاکستری جنگ و توسعه شهرسازی، عقلانیت و مصلحت. اهمیت ثروت و منزلت اجتماعی، شکاف بین طبقه مرفه و متوسط و ایجاد طبقه ضعیف.
خروج از انزوای سیاسی و خروج از فضای خاکستری جنگ
3
دوره اصلاحات
طرح گفتگوی تمدنها، گفتمان فرهنگ گرایی سیاست، گسترش روابط خارجی، واقع گرایی، سیاست تعدیل اقتصادی، توسعه اقتصادی در سطح کلان، تنش زدایی در روابط بین الملل، همزیستی مسالمت آمیز، توسعه مردم سالاری سیاسی، رشد جمعیت جوان و جویای کار، تأکید بر صلح منطقه، عقلانیت ارتباطی فرهنگ، پذیرش پورالیسم جهانی. افزایش اشتغال زنان در ارگانهای دولتی، آزادی بیان، نگرش منطقی‌تر و آزادانه‌تر به باورهای مذهبی.
گفتمان فرهنگ گرایی سیاست، طرح گفتگوی تمدنها
4
دوره اصول گرایی
تقویت دستگاه اطلاعاتی کشور، دستاوردهای نظامی و دفاعی، توسعه توانمندی های اتمی، دیپلماسی تقابل با نظام سلطه و زورگوی بین الملل، توسعه عدالتخواهی و توحید گرایی در سیاست خارجی، گفتمان اصول گرایی، حفظ استقلال سیاسی، علم گرایی و علم محوری، دین سالاری مردمی، مهرورزی و خدمت رسانی، پیشرفت تعالی مادی و معنوی، پایبندی و بازگشت به اصول و ارزشهای انقلاب. تداخل آموزه‌های سنتی با نگاره‌ها نوین، بی‌دقتی در تحلیل و تدبیر شرایط جدید، آماده نبودن برای جا دادن قواعد جدید در ظرف سنت و سازگار آنها با مبنای بومی و دینی، برداشت سلبی در برابر ظهور رفتارهای جدید، فراموش کردن وظایف سنتی، خود را بی‌مسئولیت نمایاندن، تابع منفعل شرایط روزمره شدن
پایبندی و بازگشت به اصول و ارزشهای انقلاب
2-4- دوره جنگ
ردیف
تحولات اجتماعی
شاخص های دوران
مهم ترین شاخص
1
دوره جنگ
1368-1359
دفاع از تمامیت ارضی کشور در برابر دشمن، جهاد در دو بعد فرهنگی و نظامی، ایثار و از خودگذشتی، آرمان گرایی انقلابی، ایدئولوژی صدور انقلاب، حفظ انقلاب و ارزشهای آن، گفتمان منفعت محور، اصلاح طلبی اقتصادی عملگرا، ازدیاد جمعیت ، افزایش مهاجرت، ساده‌زیستی، اهمیت به حریم خانواده.
دفاع از تمامیت ارضی کشور در برابر دشمن، حفظ انقلاب و ارزش های آن، ازدیاد جمعیت
ردیف
نظریه پرداز
نظریه
فیلم
کاربرد آن در تحقیق
1
دوسوسور
بازنمایی واقعیت های جهان خارج برای مخاطبان و اغلب دانش و شناخت ما از جهان به وسیله رسانه ها ایجاد می شود و درک ما از واقعیت به واسطه و به میانجی گری روزنامه ها، تلویزیون، تبلیغات و فیلم های سینمایی و… شکل می گیرد.
پاییزان
تقابل بین واقعیت اجتماعی و بازنمایی جنگی میهنی و ملی و دفاعی
2
ژاک دریدا
نقد متن به براساس نشانه ها و ظواهر بلکه، ویران کردن، از نو بنا نهادن و در عین حال ساختن متن و بیرون کشیدن نیت مولف در لایه های اثر
فیلم پاییزان
کارگردان: رسول صدرعاملی
تهیه‌کننده: مسعود کیمیایی، رسول صدرعاملی
نویسنده: فرید مصطفوی، ابوالحسن داوودی
بازیگران: امین تارخ، داریوش ارجمند، کتایون ریاحی، میلاد عراقی، جعفر والی، مهین شهابی؛ فریده دریامج، جمیله شیخی، روح‌اله مفیدی، داریوش آریا
تاریخ انتشار: 1366
مدت زمان: 96 دقیقه
خلاصه فیلم
مسعود به منظور عزیمت به خارج از کشور تصمیم به ترک پروانه و فرزندش می گیرد. مسعود و پروانه که قبل از جدایی برای دیدن یکی از اقوام به مسافرت رفته بودند در راه با غریبه‌ای مجروح و مسلح برخورد کرده در پی تهدید او مبنی بر رفتن به روستای پاییزان با او همسفر می شوند. ولی غریبه در میانه راه جان خود را از دست می دهد.
مسعود به دنبال صحبتهای غریبه از تصمیم خود مبنی بر خروج از کشور منصرف شده و زندگی سابق خود را از سر می گیرد.
تحلیل فیلم
فیلم پاییزان ساخته رسول صدر عاملی داستان زوج جوانی است که در استانه جدایی هستند در سکانس های اول فیلم شاهد صحنه های دادگاه هستیم در بیشتر صحنه های فیلم شاهد فلش بک به گذشته هستیم علت جدایی زوج به دلیل خواسته مرد(مسعود مهرجو) مبنی بر مهاجرت وخروج از کشور و عدم قبول این خواسته توسط زن(پروانه ماهان) است این فیلم در سال 1363 و زمان جنگ ساخته شده است در ان زمان شاهد امار چشمگیر مهاجرت به خارج از کشور به دلیل بحران های احتماعی و اقتصادی و سیاسی ناشی ازجنگ هستیم که در ابن فیلم نیز به این مسآله اشاره شده است .مرد خانواده به دلیل بی کاری ناشی از بسته شدن شرکتش که به دلیل بحران های اقتصادی ناشی از جنگ است خواستار خروج از ایران است ولی همسرش به دلیل علاقه به ایران (حس وطن دوستی و علاقه به اب وخاک نیز از خصیص های بارز دوران جنگ است ) و خانواده اش حاضر به خروج از کشور نیست ودعوای زوج بر سر حضانت فرزند پسرشان است سکانس های حضور مرد خانواده در اژانس هواپیمایی و حضور عده ای بیشمار از مردم نیز به مساله مهاجرت اشاره میکند. ساده زیستی وداشتن پوشش ساده وزندگی ساده نیزاز خصوصیات قرهنگی دوران جنگ است که در کل صحنه های فیلم به تصویر کشیده شده است. از دیگر ویژگی های فرهنگی دوران جتگ این بود که جامعه تحت تاثیر اموزه های دینی و فضای دینی بود که در صحنه ای از فیلم که پروانه به دلبل حال بد پدرش به همراه فرزندش راهی شمال می شودتوسط پلیس متوقف می شود و پلیس خوامان حضور مسعود در کنار خانواده اش می شود و سفر کردن ان ها را به تنهایی درست نمی داتد.در کل فیام شاهد حس وطن پر ستی پروانه هستیم در صحن ای از فیلم پروانه در خانه در حال تماشای صحن های جنگ است که تلویزون توسط مسعود خاموش می شود که این باعث اعتراض پروانه میشود.واز مسعود می خواهد واقعیت را قبول کند که کشور در حال جنگ است واگر کشور به دست امثال مسعود سپرده می شد عاقبتش معلوم نبود.از سکانس های حضور فرد غریبه در ماشین مسعود و پروانه ما بیشتر شاهد صحن های عاطفی و اهمیت وجود خانواده در کنار هم هستیم که این خود از نظر اجنماعی و دینی مسآ له بسیار مهمی است و ناشی از خصوصیات فر هنگی دوران جنگ است در انتها پاییزان با اینکه فیلمی اجتماعی و خانوادگی است ولی تحت تاثیر شرابط و فضای حا صل از جنگ است
3-4-دوره سازندگی
ردیف
تحولات اجتماعی
شاخص های دوران
مهم ترین شاخص
1
دوره سازندگی
1376-1368
پذیرش قطعنامه 598، خروج از انزوای سیاسی، همزیستی مسالمت آمیز، بازسازی اقتصادی، محاسبه گری و عقلانیت ابزاری در سیاست خارجی، واقع گرایی، تشویق به سرمایه گذاری خارجی، گسترش مناسبات بین المللی، خصوصی سازی اقتصادی، سعی بر خروج از فضای خاکستری جنگ و توسعه شهرسازی، عقلانیت و مصلحت. اهمیت ثروت و منزلت اجتماعی، شکاف بین طبقه مرفه و متوسط ایجاد طبقه ضغیف جامعه.
خروج از انزوای سیاسی و خروج از فضای خاکستری جنگ
ردیف
نظریه پرداز
نظریه
فیلم
کاربرد آن در تحقیق
1
واگو
اشاعه : اقتباس و امانت گرفتن عناصر فرهنگی از یک نقطه جغرافیایی و بسط و گسترش آن در نقطه دیگر.
قربانی
به بررسی سیاست دولت وقت نسبت به خروج از انزوای سیاسی و خروج از فضای خاکستری جنگ
2
ماکس وبر
سبک زندگی افراد نشان دهنده منزلت اجتماعی آنهاست.
قربانی
نشان دادن سبکی جدید از زندگی با ظواهر آن که نوعی منزلت اجتماعی است
نام فیلم:‌ قربانی
کارگردان: رسول صدرعاملی
تهیه‌کننده: منصور مزینانی، علی‌اکبر مزینانی
نویسنده: رسول صدرعاملی، ابراهیم فروزش
بازیگران: داریوش ارجمند، ابوالفضل پورعرب، نسرین مقانلو، میلاد عراقی، عبدالرضا آشتیانی
تاریخ انتشار: 1370
مدت زمان: 89 دقیقه
خلاصه فیلم
قربانی داستان مردی به نام مجید است که برادر ناتنی خودش را می‌دزدد، او معتقد است پدرش حاج نصرت در حق او و همسرش ظلم کرده است و با این کار می‌خواهد تلافی درآورد البته او در نیمه های راه از کاری که کرده پشیمان می شود و در حالی که این بار رفقایش حاضر به پس دادن برادرش

دیدگاهتان را بنویسید