در مفهوم کلی هر چیزی از کالای فیزیکی گرفته تا خدمات، اشخاص، مکان­ها، سازمان­ها و عقایدی را که بتوانیم در بازار عرضه کنیم کالا می­نامیم(کاتلر، 1377: 328). هر کالا از سه سطح تشکیل شده... متن کامل

پیدایش بازاریابی در مؤسسات آموزش عالی پیدایش بازاریابی در آموزش­عالی واکنش­های گوناگونی را به دنبال داشته است. از یک طرف، افرادی هستند که از این ایده استقبال کرده‌اند و آن را به... متن کامل

شناخت مشتریان لازمه حفظ آنها قره نژاد (1392) بیان میدارد که، در هر شرکت یا سازمانی سعی بر آن است تا ابتدا مشتریان شناسایی شوند و بر اساس نوع مشتریان اقداماتی برای حفظ انها انجام شود.... متن کامل

پایان نامه حفظ مشتری

شناخت مشتریان لازمه حفظ آنها قره نژاد (1392) بیان میدارد که، در هر شرکت یا سازمانی سعی بر آن است تا ابتدا مشتریان شناسایی شوند و بر اساس نوع مشتریان اقداماتی برای حفظ انها انجام شود.... متن کامل

نظریه ی داینر و همکاران طبق این نظریه شادکامی ارزشیابی هایی است که افراد از خود وزندگیشان به عمل می آورند . این ارزشیابی می تواند جبنه ی شناختی داشته باشد مانند قضاوت هایی که درمورد... متن کامل

پایان نامه آموزش شادکامی به شیوه شناختی رفتاری فوردایس بر میزان خوش بینی وکیفیت زندگی زنان

نظریه ی داینر و همکاران طبق این نظریه شادکامی ارزشیابی هایی است که افراد از خود وزندگیشان به عمل می آورند . این ارزشیابی می تواند جبنه ی شناختی داشته باشد مانند قضاوت هایی که درمورد... متن کامل