در مورد : ساخت مفهوم بازارگرا

الگویی از ارزشها و باورهای مشترک که به افراد در درک کارکردهای سازمانی کمک کرده و بدون دلیل هنجارهایی واسه رفتار در سازمان واسه اونا جفت و جور می کنه. این تعریف سه سطح متفاوت از فرهنگ در سازمان شامل ارزشها و هنجارها و رفتارها رو مورد تاکید قرار می ادامه مطلب…

درباره : اهمیت بازارگرایی فرهنگی در مقابل رفتاری

  واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات جور واجور و دانلود متن کامل اونا با فرمت ورد به سایت  zusa.ir  مراجعه کنین دیدگاه فرهنگی به ویژگیها و خصلتهای اساسی تر سازمان مربوط می شه. اگه بازارگرایی مجموعه ای از فعالیتهای به ادامه مطلب…

با موضوع تجارب مشتریان

۲-۶- عوامل موثر بر رضایت مندی مشتریان محققان بسیاری به معنی رضایتمندی مشتریان توجه کردن. عوامل مختلفی بر رضایتمندی مشتریان اثر گذاره. هوکانسون[۳](۱۹۹۵) یکی از محققینیه که به معرفی این عوامل پرداخته.ایشون در تحقیق خود درباره عوامل موثر در رضایتمندی مشتریان بیان می داره که عواملی چون: روابط دوستانه کارمندان،رفتار ادامه مطلب…

فروش تاثیر رضایتمندی مشتریان بر سودآوری سازمان

یه مشتری با رضایت کامل در مقابل یه مشتری تا حدی ناراضی در ۱۷ زمان دارای درآمد زایی بیشتری واسه سازمان بودن. یه مشتری ناراضی کامل نسبت به مشتری راضی کامل در ۱٫۸ زمانا موجب کاهش درآمد سازمانا می شن. تحقیقات زیادی درباره تاثیر رضایتمندی مشتریان روی رفتار تکرار خرید،وفاداری ادامه مطلب…

مدیریت : اندازه‏ گیری رضایتمندی مشتریان

درزمان سالیان گذشته تمرکز شدیدتری روی بحث کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان در محیط کار و کاسبی و هم اینکه جوامع دانشگاهی شده. سورشچندر و همکارانش[۴](۲۰۰۳) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدن که روابط قوی فی بین کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان هست(ساراچاندرا و همکاران[۵]،۲۰۰۳). معنی افزایش روابط خریدار ادامه مطلب…

روانشناسی با موضوع کمال گرایی و نارضایتی بدنی

  واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات جور واجور و دانلود متن کامل اونا با فرمت ورد به سایت  zusa.ir  مراجعه کنین اندازه چند بعدی کمال گرایی سه بعد کمال گرایی رو نشون میده. کمال گرایی خود محور[۶]، کمال گرایی دیگه ادامه مطلب…

خودشی انگاری

        ۲-۲-۲-۲-۴- دلیلای بین شخصی ۲-۲-۲-۲-۴- ۱-روابط با همسالان و نارضایتی بدنی نظریه پردازان تحولی و محققان بالینی هر دو تاکید کردن که در دوران جوونی آدما به نگرشا، عقاید و رفتارای همسالانشون اهمیت میدن (کولمن [۸]۱۹۸۰، به نقل از هاتچینسون و رپی، [۹]۲۰۰۶). نظریه پردازان نشون ادامه مطلب…

نارضایتی بدنی و اختلال های خوردن

        واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات جور واجور و دانلود متن کامل اونا با فرمت ورد به سایت  zusa.ir  مراجعه کنین   ۲-۲-۲-۴- جایگاه نارضایتی بدنی در DSM-5 نارضایتی بدنی در بعضی از اختلالای تشخیصی DSM-5 به روشنی به عنوان ادامه مطلب…

انواع اختلالات مربوط به خوردن و عوارض ناشی از آن :

مشکلات خوردن جزء مشکلات روانشناختی ان و تاثیر منفی ذهنی، جسمی و اجتماعی روی سلامتی دارن. و طبق دسته بندی (DSM-IV) به سه دسته تقسیم می شن. بی اشتهایی عصبی پرخوری عصبی مشکلات خوردن که به عوامل دیگه وابسته ان. براساس دسته بندی  (DSM-IV) نشونه ها و مشکلات مشکل  از ادامه مطلب…

اثر استرس

  استرس سطح بالا: وجود استرس شدید در افراد گرفتار به مشکلات خوردن گزارش شده. در تحقیقی که ساکوب و همکاران (۱۹۹۰) روی ۴۵ زن که با در نظر گرفتن معیارهای DSM-IV تعیین شده بودن، آزمودنیا در شرایط استرس زا با همدیگه مقایسه شدن، بررسیا نشون داد آدمایی که پرخوری ادامه مطلب…